Middelbaar Onderwijs

Middelbaar onderwijs: wat te doen als ‘het’ niet lukt ? Voor leerlingen in het middelbaar onderwijs zijn er diverse struikelblokken mogelijk. Sommigen ondervinden problemen met het verwerken van pakketten leerstof die steeds groter worden, anderen ontbreekt het aan een goede studiehouding en nog anderen hebben problemen met een specifiek vak zoals wiskunde, Nederlands, Frans, Duits, Latijn-Grieks, fysica, chemie, biologie, economie, boekhouden, etc.

Indien dergelijke problemen vastgesteld worden, is het een gouden raad om snel te reageren en een toenemende leerachterstand te voorkomen. Dit kan best gebeuren door de nodige bijscholing of studiebegeleiding te voorzien en zodoende een inhaalbeweging te maken in de periode vóór de examens. Dit laat toe om zonder stress en met voldoende diepgang remediërend op te treden.

Bijleskantoor StudieCo kent de bijlesleerkracht of studiebegeleider in uw regio die het best geschikt is om met dit specifieke doel voor ogen de aangepaste studiebegeleiding en/of vakspecifieke bijsturing te verzorgen. Onze leerkrachten zijn professionelen (licentiaten, ingenieurs, leerkrachten regulier onderwijs, GOK-leerkrachten, CLB-medewerkers,…) en zijn gekwalificeerd voor de begeleiding die ze geven. Hun aanpak is steeds vierledig zoals weergegeven in onderstaande figuur.

De leerkracht werkt tijdens elke bijles niet alleen op de concrete (vak)inhoudelijke aspecten maar proberen ook algemene vaardigheden aan te leren. Dit gebeurt onder meer door structureringstechnieken te gebruiken tijdens de lessen en de leerling te helpen om deze technieken onder de knie te krijgen. Ook het probleemoplossend denken dat een essentiële vaardigheid vormt voor de hogere graden van het middelbaar onderwijs, wordt door de leerkracht overgedragen op de leerling in kwestie. Op deze manier hebben de bijlessen die voor een specifiek vak gevolgd worden een permanente en positieve invloed voor alle vakken en de hele studieloopbaan van de leerling(e)/student(e) in kwestie.

Extra informatie nodig? Aarzel niet om ons vrijblijvend uw vragen te stellen over onze aanpak, tarieven en leraren! Dit kan via het contactformulier op deze website, via info@studieco.be of via het telefoonnummer 0498/103.310.

StudieCo geeft in elk geval spoedig opvolging aan uw vraag. Wij hopen u in de nabije toekomst van dienst te kunnen zijn!